Tjänster

Fysioterapi

Fysioterapi hos Majas Fysioterapi innebär att jag vid första tillfället undersöker dig för att om möjligt hitta orsak till dina besvär. Därefter ger jag råd och vi diskuterar oss fram till lämpliga åtgärder, som kan vara specifik medicinsk träning hemma och/eller på mottagningen, behandling av olika slag, bl a McKenzieterapi, ledmobilisering, töjningar, massage, kylbehandling, kinesiotejpning  mm. Oftast behövs en kombination av flera olika åtgärder. 

Ibland räcker det med enstaka behandlingstillfällen och ibland behövs flera. 

McKenzieterapi

McKenzieterapi eller MDT är en metod utvecklad av Robin McKenzie, där man mekaniskt diagnostiserar och behandlar störningar i kroppens leder, framför allt i nacke och rygg. Genom i första hand olika övningar och i andra hand terapeutisk behandling,rättar man till störningarna. Tex kan en disk i ryggen ha hamnat snett och trycker därför på nerver och andra strukturer,vilket ger upphov till bla smärta, domningar och styvhet.

McKenzie passar ofta utmärkt vid akut ryggskott/nackspärr, men även långvariga besvär kan avhjälpas med MDT.

Jag är utbildad McKenzieterapeut vilket betyder att jag har gått en flerdelad utbildning samt genomgått både teoretiska och praktiska prov för att bli godkänd.

Läs mera om McKenzieterapi:
på Svenska
https://se.mckenzieinstitute.org

på Finska:
https://fi.mckenzieinstitute.org

Gruppträning

Jag erbjuder regelbundet gruppträningspass i Folkhälsans och Vörå Medborgarinstituts regi. För tillfället djupvattengympa, rehabvattengympa samt Sega Gummor. 

Övriga träningar jag kan erbjuda grupper är bla spinning, core, stavgång, cirkelträning, gym/träningssal, vattengymnastik, avslappning, käppgympa & rörlighet, motionsgymnastik, kom igång med löpning, grunderna i orientering.

Individuella träningspass

Känner du att du behöver hjälp att komma igång och träna? Eller behöver du ny inspiration?

Vi träffas och går igenom din målsättning och dina önskemål. Jag kan vid behov testa din muskelstyrka och din kondition. Utgående från detta gör jag ett träningsprogram åt dig och vi kan träna tillsammans en kortare eller längre tid, eller så tränar du på egen hand.

Föreläsningar

Jag erbjuder skräddarsydda föreläsningar  i ämnen som te.x. friskvårdsträning, stretching, ergonomi, idrottsskador.